Oldies
Martin

Obrazek Šánovci

Obrazek Skalka

Obrazek Velká a Malá Amerika

Obrazek Vltava

Obrazek Tatry

Obrazek TJ Banka

Bylo dříve


01.01 1985 | ŠÁN

Tenkrát to byla 90.PS neboli pionýrská skupina. Vznikla ze skautského oddílu a existuje dodnes. Jezdilo se na ostrov ŠÁN u Roudnice nad Labem, vozili jsme si vodu přes vodu, pádlovali na pramicích po Labi i Vltavě.

01.01 1989 | Tatry | FOTO

Jsou asi stejně Vysoké jako tehdy, horské stezky se tu nijak nerozrostly a parkoochránci jsou tu stále stejně nabubřelí. Jako by se tu zastavil čas. Jen kempy plné Němců s trabanty u stanů už tu nejsou. Nejsou tu ani ty levné večeře ve Štrbě nebo zubačka za pár Kčs. Teď tu jsou EUR. A horám je to asi fuk. Prostredný hrot, Furkotský štít, Vysoká, Rysy a možná i ten Volovec Mengušovský shlíží přes doliny a plesa na lid pod nimi. A baví se tím jistě dobře.

01.01 1990 | Velká a Malá Amerika | FOTO

Bývaly to lomy na vápenec u Mořiny poblíž Karlštejna. Na určitou dobu se staly i hrůzným pracovním táborem. Způsob těžby vytvořil hluboké kaňony s bezpočtem štol v jejich okolí. Amerika v Českém krasu. Kdysi zapovězené místo prostoupené zvláštním tajemstvím. Blátivé mlaskání při průchodu štolou, ozvěny kapek z kamenných stropů, praskání rozpadající se výdřevy a ticho neznáma. Tma v labyrintu chladných vlhkých štol a pohnutá historie dala život pověstím vyprávějícím se u večerního ohně poblíž vchodů do podzemí. Osamělý průchod štolami za blikavého svitu žárovky či jen za tmy, po paměti, nechával fantazii pracovat naplno. Průzkum krasových jevů nebo snaha o objevení bájných propojovacích chodeb byla pro mnohé nadšence i víkendovou prací skutečnou. Bývávalo v těch časech na Americe blaze i krušně. Více o těchto časech je na Lacových stránkách.

01.01 1990 | Skalka | FOTO

Na brdském hřebeni rozpadlý poddolovaný barokní kostelík drží pohromadě ocelové obruče. Opodál se pod stvoly bolševníků pomalu rozpadá zdivo budovy starého káštera. Omšelé kapličky křížové cesty vedou poutníka zbloudivšího v tato místa k ruinám modlitebny na jejím konci. Hluboko pod tímto místem se pomalu uklidňuje zem po těžbě chudé železné rudy a sesuvy půdy na povrchu pomalu ustávají. Místo čeká na svoji budoucnost.

30.07 1990 | TJ Banka | FOTO-ONEDRIVE

TJ- "Tělovýchovná jednota" Banka bylo sdružení sportovních oddílů "zastřešené" Národní bankou. Vodácký oddíl měl loděnici pod Branickým mostem u Vltavy, ale na přelomu socialismu a kapitalismu se přestěhoval k hale pod Strahov. Na vodácké zájezdy to vliv nemělo. Jezdilo se busem Karosou s vlekem plným kajaků, singlů a deblovek na společné vodácké akce. Byly to zejména VTJZ (vodácké jízdy zdatnosti) - Vavřinecký potok, Hamerský potok, Sázava, Klabava, Teplá, Blanice, Mže, Malše a další. Nebo oddílové zájezdy na řeky do Rumunska, Rakouska nebo na Slovensko. Také jsme si občas zaplatili nějaký vodácký kanál - Vrbné, Veltrusy nebo Brandýs. Většina vodáckých akcí se stále koná, ale Banka už na nich není.

01.08 1990 | Vltava | FOTO

Byla čistá u Soumarského mostu, zapáchající nad Větřním a neregulovaná u Týna. Zaslat loď vlakem do Lenory, přijet za ní lokálkou a po týdnu večerních ohňů u řeky, máchání pádlem, diskuzemi na jezem a plavání pod jezem doplout s dalšími vodáky třeba na Orlík. Bylo to možné dříve a je jistě možné i teď. Sic tu jsou poplatky za splutí, stovky půjčoven lodí a tlačenice v meandrech. Řeka nad Větřním je nyní čistší, sic nad Týnem už nejsou jezy, ale přehradní hráze. A krom věží Zlaté koruny, Rožmberka či Hluboké nad řekou vykukují kouřící věže betonové.