Objevování linie opevnění Prahy u Mníšku pod Brdy

 

V Mníšeckém Zpravodaji č. 226 z dubna 2014 uveřejnil Milan Minařík popis části opevnění Prahy v okolí Mníšku pod Brdy. S Milanem jsme si slíbili, že tuto část linie společně projdeme, zjistíme stav jednotlivých objektů a pokusíme se je částečně zdokumentovat.  Osud však Milanovi již nepřál se této činnosti zúčastnit.

Tento článek není o vojenském ani o historickém účelu či stavebním popisu opevnění, ale tipem na zajímavý výlet v méně známém okolí Mníšku s možností radovat se z nálezů a zajímavých pohledů na naše město. Linie opevnění je odborným způsobem popsána v níže uvedených internetových adresách, kam případné zájemce o faktická data odkazujeme. Jen ve zkratce citujeme, že se jedná o malou část z téměř 112 km dlouhé fortifikační linie, tzv. „Pražské čáry“, která jako celek vede od Mělníka až ke Slapům nad Vltavou. Koncem třicátých let minulého století zde bylo postaveno téměř 830 objektů a přilehlých pozemních obranných úprav.  Z tohoto počtu jsme se rozhodli pomocí GPS zaměřit a mapově zdokumentovat 33 objektů zničených odstřelem za německé okupace kolem roku 1941. Krom touhy po „objevné činnosti“ nás poháněla i úcta ke kvalitní práci našich předků (sami si můžete vyzkoušet kvalitu litého betonu po téměř 70 letech v porostu) a objevování méně známých míst v okolí Mníšku.

S průzkumem zbytků lehkého opevnění jsme začali na podzim roku 2014 v lokalitě Malá Svatá Hora a dále pokračovali v linii až na brdský Červený kříž. Tato část opevnění (označovaná B-8)  se budovala na konci roku 1937 a jejího budování se pomocnými pracemi zúčastnilo i nemálo obyvatelů Mníšku a přilehlých vesnic.

 Chvíli trvalo, než jsme si zvykli na fakt, že pod pojmem „zbytky“ jsou skutečně jen a jen zbytky. Jedná se o prohlubně v půdorysu bývalých „řopíků“ neboli pěchotních srubů, určených pro dva až sedm obránců obsluhujících kulometné střílny pro boční palbu. Většina z 15 objektů (čísla 32 – 17) v první části mezi Malou Svatou Horou a úbočím nad Bojovským potokem u osady „Retrívr“ byla i v porostu poměrně snadno rozeznatelná. Krom půdorysu se po odstřelu a odtěžení kovových částí z bunkrů zachovaly jen zbytky velice kvalitního betonu roztroušené kolem půdorysných jam.  V některých zbytcích jsou ještě pozůstatky armatur či jiných kovových částí.

Druhá část, vedoucí od Bojovského potoka kolem Zadního rybníka ke Stříbrné Lhotě, je již co se týká zbytků opevnění nepoměrně chudší. Vede v otevřené krajině. Bylo zde 9 objektů (čísla 16b -7). Dobře rozeznatelné jsou v terénu již jen dva objekty (č. 14 a 7). Po ostatních zbyly pouze malé prohlubně nebo kousky betonu rozeseté po polích. Nicméně se nám podařilo zaměřit všech devět bodů, a to i díky čitelnému záměru stavitelů pokrýt strategické body otevřené krajiny a leteckému snímkování z let 1938 a 1952.

Poslední část objevné cesty vedla ze Stříbrné Lhoty prudkým úbočím Hřebenů až na hřebenovku poblíž křižovatky u Červeného kříže. Tato část je z hlediska pozůstatků i z hlediska terénu a umístění objektů nejzajímavější. Čítá 10 dobře rozeznatelných objektů (čísla 6,80-76,5,4,3) zajímavě rozmístěných z hlediska obrany po úbočí hřebene. Zaujala nás zejména „divokost“ reliéfu úbočí, rozbrázděného spoustou strmých svahů a přírodních proláklin. Do tohoto terénu museli vojenští plánovači rozmístit bunkry s bočním systémem palby a průhledem od jedné pevnůstky k druhé.

Zaměřené objekty jsou pomocí projekce jejich souřadnic zobrazené v mapě (Příloha č. 2) a zeměpisné souřadnice z GPS jednotlivých objektů jsou v tabulce (Příloha č. 1). Doporučujeme si tuto trasu postupně projít, nalézt zbytky objektů i zajímavá místa s výhledem na naše městečko a zavzpomínat na pracovníky, kteří tempem jeden řopík denně zdolávali vytyčenou linii. Každý nyní ví, že tato jejich činnost byla ve výsledku marná. Objekty nikdy nebyly bojově použity a byly jen velmi krátce vojensky obsazeny. Touha bránit společně zděděné území a technická i organizační dovednost si vzpomínku a úctu zaslouží.

Těšíme na další průzkum linie ve směrech Malá Svatá Hora – Nová Ves pod Pleší a Červený Kříž – Řevnice.

7.7.2015

Ing. Petr Dušek a Miloslav Buchta

Děkujeme Janě Landerové a Robertu Izákovi za spolupráci a zapůjčení leteckých map.

Odkazy:

http://www.ropiky.net/

http://www.brdy.org/content/view/243/101/

http://dupe.homedns.org

Přílohy:

1.      Tabulka objektů

2.      Mapa objektů

3.      Tři fotografie objektů


 

 

Příloha č.1  Tabulka zaměřených objektů

ČÍSLO

POSTAVENO

TYP

Z.Š. (stupně)

Z.D .(stupně)

N.V. (m)

3

31.8.1937

A-140

49,873894

14,229678

539

4

3.9.1937

A-160

49,872601

14,22926

537

5

6.9.1937

A-200

49,871605

14,228217

511

6

8.9.1937

A-200

49,866432

14,228806

474

7

9.9.1937

A-180

49,865604

14,23081

450

8

14.9.1937

A-160

49,863663

14,233685

438

9

15.9.1937

A-160

49,863468

14,236767

420

10

16.9.1937

A-180z

49,862526

14,238255

413

11

22.9.1937

A-180z

49,86166

14,237707

409

12

27.9.1937

A-160z

49,861919

14,240602

411

13

29.9.1937

A-160z

49,859512

14,241382

403

14

1.10.1937

B1-100z

49,860172

14,245142

399

15

30.9.1937

A-160z

49,85854

14,241745

399

16b

4.10.1937

E

49,859165

14,246186

393

17

5.10.1937

A-180

49,856731

14,241863

429

18

8.10.1937

A-140

49,856098

14,246467

425

19a

11.10.1937

A-160

49,8554

14,242842

441

20

12.10.1937

A-160

49,85355

14,243555

443

21

13.10.1937

A-160

49,852528

14,243763

472

22

13.10.1937

A-140

49,851635

14,244079

473

23

14.10.1937

A-160

49,850761

14,243988

456

24

15.10.1937

A-160

49,849644

14,243649

476

25

18.10.1937

A-200

49,848358

14,243007

464

26

19.10.1937

A-140

49,847378

14,243408

463

27

19.10.1937

A-180

49,846554

14,24322

476

28

20.10.1937

A-200

49,845562

14,243267

466

29

25.10.1937

A-180

49,845665

14,246134

465

30

21.10.1937

A-200

49,844555

14,245162

462

31

23.10.1937

A-180

49,845379

14,248348

450

32

22.10.1937

A-180

49,84362

14,24722

460

76

1938

B1-80z

49,872128

14,2313

513

77

1938

B1-80z

49,870327

14,227843

511

78

1938

A-140z

49,869354

14,22853

495

79

1938

A-680

49,868401

14,228414

494

80

1938

A-660

49,867371

14,22865

496

 

 

 

 

 

Příloha č.2   Mapa zaměřených objektů

 

 

Zbytky objektu č. 17

Zbytky objektu č. 25

Půdorys zbytků objektu č. 78